Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac

Općina Crnac izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 30. travnja do 14. svibnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Crnac u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac zaključno sa 14. svibnjem 2018. godine.

PRPZ_Crnac_274042018 PRILOG_1PRILOG_2PRILOG_3