Javni uvid – Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac – 04.05.2020.

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19) načelnik Općine Crnac, dana 04. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o provedbi javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac

 

  1. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac održat će se od 05. svibnja 2020. do 19. svibnja 2020. radi pribavljanja prigovora na isti.
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac bit će izložen u prostorijama Općine Crnac, Zrinska 2, Crnac, svaki radni dan u vremenu od 07:00 do 15:00 sati, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Crnac https://www.opcina-crnac.hr/
  3. Pisani prigovori na prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac mogu se do kraja javnog uvida zaključno sa 19. svibnja 2020. godine dostaviti u pisanom obliku na sljedeću adresu: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac.
  4. Prigovori koji ne budu dostavljeni u roku i na način kako je navedeno u točki 3. ove Odluke neće se uzeti u obzir.
  5. Na općinskom vijeću donijet će se Izmjene i dopune Programa i zatim dostaviti Ministarstvu i Virovitičko-podravskoj županiji na mišljenje i suglasnost.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Damjan, v.r.

 

Prijedlog I. izmjena i dopuna PRPZ Općine Crnac