Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC
Klasa:021-05/2014-01/ 13
Urbroj:2189-13/2014-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 15. prosinca  2014. godine ( PONEDJELJAK ) s početkom u  15,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici  Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  9.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2.  Aktualni sat,
3.  Donošenje Odluke o usvajanju Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Crnac za 2014. godinu s Izmjenama i dopunama Projekcije za 2015. i 2016. godinu, sa svim Programima,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Crnac za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu, sa svim Programima,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Crnac za 2015. godinu,
6. Razmatranje  i usvajanje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Crnac u 2014. godini,
7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Crnac u 2015. godini,
8. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Virovitičko-podravske županije,
9. Usvajanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Virovitičko-podravske županije,
10. Prijedlog za razrješenje i donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Crnac,
11. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o međusobnim odnosima u financiranju plaće i i drugih primanja zaposlenika Udruge HVIDR-a Orahovica, zaključenog između  Udruge HVIDR-a Orahovica, Grada orahovice, Općine Crnac, Općine Zdenci i Općine Čačinci od 26. 07. 2004. godine,
12. Razmatranje inicijative i prijedloga načelnika Općine o osnivanju  Mjesnog odbora Milanovac,
13. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Općine Crnac. (“Službeni glasnik” Općine Crnac” broj 1/2013).
14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za osnivanje prava građenja na dijelu kčbr. 1065 k.o. Crnac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.