Saziv 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC

Klasa:021-05/2015-01/ 08
Urbroj:2189-13/2015-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 31. srpnja    2015. godine ( petak)
s početkom u  12,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  13.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Crnac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.