Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC

Klasa:021-05/2014-01/12
Urbroj:2189-13/2014-01/01

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac,  s a z i v a m    9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 19. studeni  2014. godine ( SRIJEDA ) s početkom u  18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici  Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa  8.  sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac
2. Aktualni sat
3. Izvješće Načelnika o  radu za razdoblje  01. 01. – 30. 06. 2014. godine
4. Donošenje  Odluke o stipendiranju studenata
5. Donošenje Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2014/2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.