Sajam poslova u Virovitici održat će se 12. travnja u Restoranu LORD

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica organizira 9. Sajam poslova koji će se održati 12. travnja 2016., u Restoranu LORD u Virovitici, Vukovarska cesta 13 u trajanju od 11.00 do 15.00 sati.

Sajam poslova ima za cilj omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada kao i jačanje partnerstva za zapošljavanje svih aktera koji na bilo koji način sudjeluju u razvoju regionalnog tržišta rada.

Sajam poslova okupiti će tridesetak poslodavaca s područja Virovitičko –podravske županije kao i druge aktere na regionalnom tržištu rada.

Sajam poslova će omogućiti nezaposlenim osobama, studentima i učenicima:

ostvarivanje kontakata s više poslodavaca koji zapošljavaju radnike raznih kvalifikacija,
dobivanje informacija o poslodavcima, njihovim trenutnim i budućim potrebama za zapošljavanjem,
dobivanje informacije o sezonskom zapošljavanju na moru,
ostavljanje životopisa ili obrazaca o stečenim kvalifikacijama i radnom iskustvu,
obavljanje kratkih razgovora vezanih uz eventualno zapošljavanje,
uvid u ponudu mogućih usavršavanja i obrazovanja na području Virovitičko-podravske županije,
dobivanje informacija o mogućnostima sufinanciranja zapošljavanje kroz mjere aktivne politike zapošljavanja.

Na 9. Sajmu poslova biti će sljedeći štandovi:

1. HZZ Područni ured Virovitica
2. Mogućnosti obrazovanja na području VPŽ
3. Sezonsko zapošljavanje na moru
4. EURES-mogućnosti zapošljavanja u zemljama EU
5. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Virovitica
6. Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora VPŽ
7. HERBAS d.o.o.
8. PHOENIX d.o.o.
9. POSLOVNO UČILIŠTE EDUKA PLUS
10.Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku, Studenski centar u Osijeku, STUDENSKI SERVIS
11.PRO-PING d.o.o.
12.BLUE GREE TURIZAM d.o.o.
13.HERBEA d.o.o.
14.UDRUGA GASTRONOMADI, GASTROPOSAO.eu
15.PALKOVIĆ d.o.o.
16.VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI
17.MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
18.BRLETIĆ obrt za proizvodnju,trgovinu i usluge
19.RADIO PITOMAČA d.o.o.
20.RAZVOJNA AGENCIJA VTA- GRAD VIROVITICA
21.POISON CITY d.o.o.
22.S.O.S. Virovitica
23.AKZ METALOGRADNJA d.o.o.
24.RWE Energija – Concreto
25.META – PLAST d.o.o.
26.LAG „ Marinianis“
27.VELEBIT OSIGURANJE d.d.
28.OPĆA BOLNICA VIROVITICA
29.SPIDER GRUPA d.o.o.
30.VIDRA- Agencija za regionalni razvoj Virovitičko – podravske županije
31.HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Područni ured u Virovitici
32.TECHNOPARTNER d.o.o.
33.PLAVA TVORNICA d.o.o.
34.JAVOROVIĆ d.o.o.
35.CONTORTE d.o.o.
36.DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE
37. TEHNOHIT- HR