Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području općine Crnac u 2016. godini

(1) Općina Crnac , kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad udruga u sportu, da se prijave za dodjelu financijske podrške za kapitalna ulaganja na području općine Crnac (uređenje nogometnih igrališta, uređenje objekata i ostalih sadržaja u sklopu sportskih terena).

(2) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 115.000,00 kuna, za programe udruga u sportu koji se odnose na realizaciju kapitalnih projekata u području sporta, ali isključivo na području općine Crnac.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu u području sporta je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu do maksimalno 65.000,00 kuna.

(3) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 15 dana, a završava 13. rujna 2016. godine.

(4) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekta/programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. 12. 2016. godine.

(5) Prijavu projekta/programa na Natječaj može podnijeti udruga koja prvenstveno udovoljava sljedećim općim uvjetima:

-da ima sjedište i djeluje na području Općine Crnac,
-da je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar te u Registar neprofitnih organizacija,
-da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
-da je ispunila ugovorne obveze prema Općini Crnac , kao davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(6) Obvezni obrasci za prijavu projekta:

1. Obrazac opis programa ili projekta (prijavnica)
2. Obrazac proračuna
3. Obrazac o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac izjave o partnerstvu
6. Obrazac Izjave o nekažnjavanju

(7) Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, ,dostupni na stranicama Općine Crnac (www.opcina-crnac.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac
uz napomenu: “Prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Općine Crnac u 2016. godini .

Razmatrat će se samo prijave-projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Odluka o dodjeli financijske potpore sportskim udrugama za kapitalna ulaganja na području Općine Crnac u 2016. godini biti će objavljena na službenim stranicama Općine Crnac.

NAČELNIK OPĆINE CRNAC
Mato Damjan

Javni natječaj

Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračun