Dnevni red za 24. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 03. ožujka 2017. godine (petak)
s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu,
3.1. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
3.4.. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
3.8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
3.9. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.12. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini,

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. – za izgradnju dječjeg vrtića u naselju u Velikom Rastovcu,
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. – za izgradnju pješačkih staza u naselju Crncu,
6 . Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Načelnika o radu za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2016. godine.