Filip Vidović predsjednik Općinskog vijeća Crnac

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Crnac za novog predsjednika sa 7 glasova “za” i 5 suzdržanih, izabran je Filip Vidović (HSS), a istim omjerom glasova za njegovog zamjenika izabrana je Josipa Bošnjak (HSS). Prema rezultatima lokalnih izbora, HSS dobio je 6 vijećničkih mjesta, a vijećnici u novom sazivu bit će Filip Vidović, Matija Radinković, Kristina Špoljarić koju zamjenjuje Katica Šteger, Stjepan Grgurić, Pero Nikolić-Kajić i Josipa Bošnjak. Iz redova koalicije HDZ-a i HSLS-a vijećnici su Josip Kovač kojeg zamjenjuje Marija Čunko Fridl, Mato Damjan kojeg zamjenjuje Zlatko Kovačević, Franjo Bačmaga, Željko Mesinger i Nikol Velić. Obzirom da provedenim izborima nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine broj članova Općinskog vijeća se povećao na 12, a s liste HSS ušao je Zdravko Stojanović. U nazočnosti načelnika općine Mate Damjana i njegovog zamjenika Josipa Kovača, nakon vijećničkih prisega, novi predsjednik Filip Vidović zahvalio se na izboru te pozvao sve vijećnike na predan i marljiv rad za dobrobit općine.