Prijavite štete od elementarne nepogode

Obavještavaju se stanovnici Općine Crnac da je Župan Virovitičko-podravske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Crnac uzrokovanu visokim temperaturama i nedostatkom oborina, a kojom su na navedenom prostoru nanesene velike materijalne štete na svim poljoprivrednim kulturama.

Prijava štete može se izvršiti u prostorijama Općine Crnac od 16. kolovoza do 23. kolovoza 2017. svaki radni dan od 8.00 do 14,00 sati.

Uz prijavu treba dostaviti: osobnu iskaznicu, broj OPG-a, OIB, katastarski broj čestice, katastarsku općinu, površinu, te zasijanu kulturu (ovjereni Obrazac 1. iz Upisnika ili posjedovni list). Ukoliko je oštećena imovina osigurana prijava se ne može izvršiti sukladno Zakonu o zaštiti od elementarne nepogode (NN br. 73/97).