JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola

Pozivaju se učenici srednjih škola s područja Općine Crnac, a koji su upisani u srednju školu i smješteni su u učeničke domove, da mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova učeničkog doma. Prijave se primaju najkasnije do 13. listopada 2017. poštom ili osobno na adresu: OPĆINA CRNAC, Zrinska 2, 33507 Crnac.

Javni poziv – srednjoškolci smještaj – Crnac