Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za 3. listopada 2017.

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac (Službeni glasnik Općine Crnac broj: /.), saziva se 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac za 03. listopada 2017. g. godine ( utorak )

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac s početkom u 19,30 sati.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Crnac,
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
12. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
13. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017. godine,
14. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
15. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Crnac za razdoblje 01. siječanj – 30. lipanj 2017.godine,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Crnac za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine,
19. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Crnac,
20. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa općine Crnac,
21. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu Strateškog programa razvoja Općine Crnac za razdoblje 2017 – 2020.
22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Crnac za 2017.,
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti i prijevare,
24. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o izboru Komisije za javnu nabavu Općine Crnac,
25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Crnac,
26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza građana s područja Općine Crnac,
27. Rasprava po pristiglim zamolbama NN MONTING d.o.o. Crnac i PG RENATO ROSAN Crnac za kupnju nekretnina u vlasništvu općine Crnac,
28. Informacija o prijavljenoj šteti od elementarne nepogode za područje Općine Crnac

Poziv za 2. sjednicu OV- Crnac