Održana 4. sjednica Općinskog vijeća

Vijećnici općine Crnac održali su svoj uredovno 4. Sjednicu u ovom sazivu. Nakon izvješća Mandatne komisije o podnesenom zahtjevu za prestanak mirovanja mandata člana općinskog vijeća Kristine Špoljarić (HSS), vijećnica je položila vijećničku prisegu,a potom je održan Aktualni sat na kojem je raspravljano o aktualnom stanju u općini. Vijećnici su postavili nekoliko pitanja na koja je načelnik Mato Damjan spremno i argumentirano odgovorio, a dodatna pojašnjena dao je i općinski pročelnik Danijel Jozić. Vijećnici su potom jednoglasno donijeli Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te o mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Usvojen je i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara te je donesena odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, a na kraju sjednice jednoglasno je donesena Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine koje se odnose na pitanja referenduma i donošenje odluka na općinskom vijeću.