Obavijest o provođenju preventivne deratizacije na području Općine Crnac

Tvrtka “Pestrid”d.o.o. Bilje za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju, sa sjedištem u Bilju, Š. Petefija 109, provesti će sustavnu preventivnu deratizaciju na području Općine Crnac dana 14. i 15. svibnja 2018.g.

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

• Trgovački naziv: BROMOTRID ŽITNI MAMAC
• aktivna tvar i udio u sredstvu: bromadiolon (0,005%)
• otrovnost: biocid
• antidot: vitamin Kl (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina. Akcija sustavne deratizacije provodi se prema odredbama iz programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i financirana je iz proračuna jedinice lokalne samouprave.

Obavijest o provođenju deratizacije na području Općine Crnac