Prethodno savjetovanje –Izgradnja pješačkih staza u naselju Crnac – Radićeva ulica

Općina Crnac je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezna, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ( male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Naručitelj, Općina Crnac, pokrenuo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Izgradnja pješačkih staza u naselju Crnac – Radićeva ulica”.

Prethodno savjetovanje otvoreno je od 23. svibnja do 29. svibnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Sudjelovanje u prethodnom savjetovanju moguće je i putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Općina Crnac na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

DoN_radićeva ulica_Općina Crnac – nacrt

Obavijest-o-namjeri-provođenja-otvorenog-postupka-javne-nabave-1

Poziv na prethodno savjetovanje

Troškovnik – RADIĆEVA ULICA – staze Crnac-

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju