Općina Crnac uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e prijavila projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu

Općina Crnac je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na NATJEČAJ za podmjeru 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu.

Projektom izgradnje Dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu se želi osigurati djeci predškolske dobi ostvarivanje programa predškolskog odgoja na Općini u kojoj žive i odrastaju. Cilj je izgradnja i opremanje dječjeg vrtića ukupne tlocrtne površine 339,53 m2 na k.č.br. 651/626, k.o. Donje Predrijevo, naselje Veliki Rastovac, stvoriti odgovarajuće uvjete za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi, podići životni standard izgradnjom ustanove za odgoj predškolske djece, poticanje zapošljavanja na Općini Crnac i osiguranje ostanka mladih ljudi u ruralnim sredinama.

S obzirom da je financiranje projekta 100% bespovratnih sredstava na prihvatljive troškove po provedbi projekta, ista će se dobiti kao povratna sredstva.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje Dječjeg vrtića iznosi 3.319.603,75 kn.