Javni uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac

Općina Crnac izlaže na Javni uvid ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Crnac.

Uvid u ispravak Prijedloga Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 25. siječnja do 08. veljače 2019. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na ispravak Prijedloga Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Crnac u roku od 30 dana.

Prigovori na ispravak Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac zaključno sa 05. veljača 2019. godine.

prpzcrnacPRPZ_Crnac

PRILOG 1

prpz opina crnac prilozi i pregledne karte