Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) javno se objavljuju Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Crnac, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 08.02.2019. godine.
Primjedbe na Nacrt odluke mogu slati na e-mail adresu: opcina.crnac@vt.htnet.hr,

Nacrt odluke mogu se vidjeti ovdje:

OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Općina Crnac – komunalna naknada

Odluka o komunalnoj naknadi – prijedlog

Odlukea o komunalnom doprinosu- prijedlog

OBRAZAC za sudjelovanje zainteresirane javnosti – Općina Crnac – komunalni doprinos