KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Općina Crnac i Virovitičko-podravska županija sporazumno sudjeluju u  provedbi Projekta „KONTROLA PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA“ na području Virovitičko-podravske županije u 2019. godini.

Za područje Općine Crnac planirano je ukupno 20 uzoraka, odnosno za pojedino gospodarstvo ili fizičku osobu  po 1 uzorak.


Sredstva za provođenje analize osigurati će se cjelokupnom iznosu  u Proračunu Virovitičko-podravske županije i Općine Crnac.  

Pozivamo sve fizičke i pravne osobe s područja općine Crnac koje žele napraviti analizu tla, a upisane su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (OPG, obrtnici, zadruge i trgovačka društva) da dostave prijavu u Općinu do 27. svibnja 2019. godine.
 

Prijava mora sadržavati: podatke o podnositelju, MIPBG, OIB, kontakt telefon, broj kčbr.  i naziv katastarske općine.

Za sve ostale informacije vezane uz ovaj Projekt stojimo na raspolaganju i možete nas kontaktirati osobno, na broj:033-683-072  ili email: opcina.crnac@vt.htnet.hr

                                                                                                     NAČELNIK OPĆINE
                                                                                                            Mato Damjan