Odluka Stožera civilne zaštite o mjerama zaštite od COVID – 19 na području Općine Crnac

Na današnjoj sjednici Stožer civilne zaštite Općine Crnac donio je je sljedeću Odluku:

 

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer  civilne zaštite Općine Crnac, dana 20. ožujka 2020. godine,  donosi

O D L U K U

o mjerama zaštite od COVID -19  na području Općine Crnac

I

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 provode se stroge mjere socijalnog distanciranja te se nalaže izbjegavanje bliskog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metara u zatvorenom prostoru i jedan (1)  metar na otvorenom prostoru.

II

 

U trgovinama koje posluju na području Općine Crnac zabranjuje se ulazak više od  dvije (2) osobe istovremeno.

III

Zabranjuje se okupljanje i konzumacija pića ispred trgovine u parku te na dječjem igralištu.

IV

Zabranjuje se okupljanje na dječjim igralištima i parkovima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 810-03/2020-01/02                       NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE:

URBROJ: 2189/13-02-20-1                                             Josip Kovač

Crnac, 20. ožujka 2020.

Odluka Stožera civilne zaštite o mjerama zaštite od COVID – 19 na području Općine Crnac