Općina Crnac sufinancira nabavu pomoćnih sredstava učenicima sa područja Općine Crnac

Odlukom općinskog načelnika Općine Crnac Mate Damjana, a sukladno Proračunskim sredstvima, Općina Crnac sufinancira nabavu pomoćnih nastavnih sredstava učenicima osnovne škole sa područja Općine Crnac.

U nastavku tekst Odluke:

SOpcina Crn20091014500