Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – objava 04. siječnja 2021. godine

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Crnac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Crnac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Crnac.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Crnac izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda. 

Tekst natječaja s obrascima u nastavku teksta:

 

Tekst natječaja za zakup- općina Crnac – objava 04. siječnja 2021.

OBRAZAC-PRIJAVE-NA-NATJECAJ-S-POPISOM-DOSTAVLJENE-DOKUMENTACIJE

OBRAZAC – GOSPODARSKI PROGRAM ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP

OBRAZAC – izjave ponuditelja – obrazac 1, 2, 3, 4,

pregledne karte

TABLICA 1 popis dokumentacije -TABLICA 2 uvjetna grla