Konačni rezultati lokalnih izbora odražanih 16.05.2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Crnac dana 20.05.2021. godine u 09:58 sati objavljuje konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća općine Crnac i načelnika općine Crnac koje možete pronaći u nastavku:

Konačni rezultati – vijeće Općine Crnac

Konačni rezultati – načelnik Općine Crnac