Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske – objava 22. travnja 2022. godine

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Crnac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Crnac u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Crnac.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Crnac izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Tekst natječaja s obrascima u nastavku teksta:

 

1. TEKST NATJEČAJA

2. NATJEČAJ_ZAKUP_Crnac – POPIS PTC-a

4.-b-Ponudbeni-obrazac-zakup-na-rok-od-5-godina

4.-a-Ponudbeni-obrazac-zakup-na-rok-od-25-godina

5.-PRILOZI-IZJAVE

CRNAC_PK-1 CRNAC_PK-2 CRNAC_PK-3 CRNAC_PK-4 CRNAC_PK-5 CRNAC_PK-6 CRNAC_PK-7 CRNAC_PK-8 CRNAC_PK-9 CRNAC_PK-10 CRNAC_PK-11

I na poveznici:

Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Crnac