OBAVIJEST ZAKUPCIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA O OBVEZI DOSTAVE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GOSPODARSKIH PROGRAMA

Člankom 38. stavkom 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.) propisano je slijedeće: „Zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan pravilnikom iz članka 35. ovoga Zakona.“ 

Svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac da su obvezni postupiti po gore navedenim odredbama. U slučaju ne postupanja po navedenoj odredbi, Općina Crnac zatražiti će inspekcijski nadzor radi kontrole provedbe Gospodarskih programa. Napominjemo da je odredbom članka 43. stavak 4. Zakona propisano da je neostvarivanje ciljeva gospodarskog programa koji čini sastavni dio Ugovora o zakupu jedan od razloga za raskid Ugovora.

Obrazac-IZVJESCA-O-ISPUNJAVANJU-CILJEVA-GOSPODARSKOG-PROGRAMA-ZA-ZAKUP-POLJOPRIVREDNOG-ZEMLJISTA-1