Odluka o isplati božićnice socijalno ugroženim obiteljima i umirovljenicima

Na temelju članka 54. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2019, 02/2019, 1/2020, 2/2021), Načelnik Općine Crnac Mato Damjan  23. studenog 2023. godine donio je O D L U K U o isplati božićnice socijalno ugroženim obiteljima i umirovljenicima

Korisnicima zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine te umirovljenicima koji primaju do 300,00 eura mirovine, s prebivalištem na području općine Crnac, uoči božićnih blagdana isplatiti će se božićnica u iznosu od 40,00 eura po pojedinom domaćinstvu.
Božićnica će se isplaćivati od 04. prosinca 2023. do 08. prosinca 2023. godine u vremenu od 10,30 do 13,00 sati.

Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu božićnice na način utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom isplate službenoj osobi dostaviti na uvid osobnu iskaznicu, OIB, zadnji odrezak od mirovine ili socijalne pomoći.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Damjan

SKM_C250i23112408470