Obavijest o provođenju deratizacije na području Općine Crnac

Deratizacija na području Općine Crnac (naselja: Breštanovci, Cmac, Krivaja Pustara, Mali Rastovac, Milanovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Suha Mlaka, Veliki Rastovac, Žabnjača) provoditi će se u periodu od 15.04. do 18.04.2024. godine.
Deratizacija će se provoditi u svrhu preventivne deratizacije dvorišta i okućnica stambenih zgrada (domaćinstava), uporabom meka na osnovi djelatne tvari bromadiolona, Antidot je vitamin K-1.