Općina Crnac provela projekt uvođenja sustava elektronskog uredskog poslovanja

Općina Crnac, na temelju Odluke o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga, provela je projekt uvođenja sustava elektronskog uredskog poslovanja.

Sustav elektronskog uredskog poslovanja Općine Crnac izradila je tvrtka Municipal d.o.o. iz Zagreba.

Vrijednost projekta prema provedenom postupku nabave iznosi 33.119,65 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost cijeli projekt sufinancira kroz 80% opravdanih troškova projekta, odnosno s iznosom od 26.071,01 eura.

Projekt uvođenja sustava elektronskog uredskog poslovanja ostvario je značajne rezultate u poboljšanju efikasnosti, smanjenju troškova, poboljšanju pristupa informacijama i osiguranju sigurnosti podataka. Svi ključni ciljevi postignuti su ili nadmašeni, što potvrđuje uspješnost implementacije sustava. Daljnje praćenje performansi i kontinuirano održavanje sustava bit će od ključne važnosti za održavanje postignutih rezultata i kontinuirano unapređenje poslovnih procesa. Potrebno je osigurati da se resursi poput električne energije, interneta, servera i opreme koriste na ekonomičan način. Promicanjem digitalne dokumentacije smanjit će se potrošnja papira kao i negativni ekološki učinci povezani s proizvodnjom i odlaganjem papira. Potrebno je osigurati da korisnici sustava budu educirani i osposobljeni za pravilno korištenje sustava, kao i planirati redovito održavanje sustava kako bi se osigurala stabilnost sustava.