SF.3.4.11.01.0261_Zaželi – prevencija institucionalizacije – Letak – Nacionalna naknada za starije osobe, informacija

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura mjesečno.

U nastavku informacije vezane uz mogućnost ostvarenja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

21-12-2023-Letak-Nacionalna-naknada-final