Poziv na usmeni intervju

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/24-01/01
URBROJ: 2189-13-02-24-31
CRNAC: 30. travnja 2024.

POZIV NA INTERVJU
„OPĆINA CRNAC ZAŽELI FAZA 4 – NISTE SAMI“,
na radno mjesto „Radnik/radnica za pomoć u kući“

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor): Povjerenstvo za provedbu natječaja
Naziv radnog mjesta: „Radnik/radnica za pomoć u kući“– 10 izvršitelj/ica
Javni natječaj objavljen: Natječaj je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19.4.2024. i na internetskim stranicama Općine Crnac www.opcina-crnac.hr
Posljednji dan za predaju prijava na natječaj je 26. travnja 2024. godine.

Postupak prethodnog intervjua kandidatknja za obavljanje poslova radnog mjesta održati će se dana 06. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Crnac za sve kandidate koji su predali prijavu.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici www.opcina-crnac.hr i oglasnoj ploči Općine Crnac.

Povjerenstvo za provedbu natječaja