Godišnja izvješća o izvršenju Programa za 2019.+ zaključci Općinskog vijeća sa 17. sjednice