Odluke Općinskog vijeća Općine Crnac – 16. sjednica

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 128.00 KB

Odluke Općinskog vijeća Općine Crnac - 16. sjednica

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospdoarenja otpadom Općine Crnac za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje uređaja i objekata ko0munalne infrastrukture za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Crnac za 2023.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o stručnom nadzoru jesenskog dijala sistematske preventivne deratizacije na području Općine Crnac za 2023.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Crnac za razdoblje srpanj-prosinac 2023.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Crnac za 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika JUO Crnac

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju šrava služnosti za novu linijsku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

Odluka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Crnac u 2023. godini

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Crnac za 2023. godinuOdluke