Odluke općinskog vijeća Općine Crnac s 14. sjednice održane 08. studenog 2023. godine

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 120.00 KB

Odluke općinskog vijeća Općine Crnac s 14. sjednice održane 08. studenog 2023. godine

Godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Općine Crnac za razdoblje 2024. do 2026. godine Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Crnac za 2024. godinu I Izmjene i dopune Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Crnac za 2023. godinu I Izmjene i dopune Programa gradnje objekata u uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2023. godinu I Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2023. godinu I Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu I Izmjene i dopune Proračuna Općine Crnac za 2023. godinu Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za novu linijsku elektroničku komunikacijsku infrastrukturu Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Crnac Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Crnac Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Crnac Odluka o prihvaćanju zamolbe za darovanje nekretnine u korist Općine Crnac Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Crnac Odluka o regulaciji prometa u naselju Crnac Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Crnac Odluka povodom zahtjeva za razvrgnuće suvlasništva Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Crnac u 2024. godini