Odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 12
  • File Size 741.06 KB

Odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije na području Općine Cnrac za 2021. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom u korist Općine Crnac Izvješće o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju Izvješće o provedenim dopunskim izborima članova Općinskog vijeća Općine Crnac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 03. listopada 2021. Godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Crnac za razdoblje 2022. do 2024. godine Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Crnac u 2022. godini Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Crnac za 2021. godinu Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva s Općinom Čađavica Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Crnac namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka za 2022. godinu Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Crnac za 2022. godinu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebene Općine Crnac u 2022. godini Odluka o dimnjačarskoj službi Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Crnac Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Crnac za 2022. godni Odluka o izmjeni raspodjele rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine I IZmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Crnac u 2021. godini I Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu I Izmjene i dopune plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini I Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu I Izmjene i dopune odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Crnac za 2021. godinu I Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2021. godinu I Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Crnac u 2022. godini Program utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu Odluka o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Crnac za 2022. godinu Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2022. godinu Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu